Onbeperkt volume

Het aanbod van de dienst Internet met onbeperkt volume valt onder een fair-use policy en is bedoeld voor persoonlijk en privégebruik door de eindgebruiker.

Het maandelijkse basisvolume wordt daarbij gegarandeerd tot het in Mijn Dashboard aangegeven volume. De fair-use van de dienst is niet gegarandeerd in geval van bedrog, oneerlijk gebruik, gebruik dat de rechten van derden, meer bepaald hun intellectuele rechten, schaadt of gebruik dat neerkomt op misbruik van recht in de zin van de rechtspraak.

Bij het bereiken van het maandelijkse basisvolume wordt je hiervan verwittigd bij het opnieuw proberen aanmelden.

Je kan dan kosteloos zelf je volume verhogen in Mijn Dashboard tot de maximaal toegelaten fair-use policy van je abonnement.

BEKIJK OOK

  • Mijn Dashboard: basisvolume en verbruik raadplegen, extra volume bestellen…